GARANTİ KOŞULLARI

Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

Oyuncak kategorisindeki ürünler garanti kapsamında değildir.

Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçebilir.

Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır. Ancak zamanla kullanım sonucu oluşabilen normal aşınmalar (zamanla tekerleklerin ve diğer sarf malzemelerin aşınması) kullanım kaynaklı olduğundan dolayı garanti kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez.

Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Şikâyet ve itirazlarınız konusundaki başvurularınızı tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilirsiniz.

 

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvanı: SERSA İTHALAT İHRACAT VE TİC. LTD.ŞTİ

Telefon: 0216 380 85 28

Mersis No: 0763060015600026

Vergi Dairesi: Erenköy

Vergi Numarası: 7630600156

Adres: Bostancı Mah. Kitapçı Mehmet Süleyman Sok. Ömer Bey Apt. No:4 Kadıköy İstanbul

Mail: [email protected]